8667

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

8666
8668
10329
10331
10332
10333
 • הודעה לתושבים בדבר פרסום היתרים

  בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016 , החל מיום 10/07/2018 תפרסם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב את כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחומה.

  בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה, כי ההיתר או חלק ממנו לא יוצג בפומבי לציבור, בשל אחת מסיבות המפורטות בסעיף 62 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016.

  הבקשה לחסות רצוי להגיש לוועדה באמצעות דוא"ל vaada@vaada-misgav.org.il 

  למידע ופרטים נוספים

 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

קבלת קהל:

יום שלישי בין השעות: 08:30 - 13:00 ו- 15:00 - 17:00

יום חמישי בין השעות: 08:30 - 13:00

 

מענה טלפוני במחלקת הרישוי בימים ראשון, שני ורביעי 
בין השעות 13:30 - 16:00

 

פגישה עם מהנדס הוועדה והפיקוח יש לתאם מראש 

טלפון: 04-9990102

פקס: 04-9990095

 

כתובת דוא"ל: vaada@vaada-misgav.org.il

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.