8667

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

8666

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

8668

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

10329

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

10331

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

10332

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

10333

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

21181

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

21180

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

 • הודעה לתושבים בדבר פרסום היתרים

  בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016 , החל מיום 10/07/2018 תפרסם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב את כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחומה.

  בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה, כי ההיתר או חלק ממנו לא יוצג בפומבי לציבור, בשל אחת מסיבות המפורטות בסעיף 62 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו- 2016.

  הבקשה לחסות רצוי להגיש לוועדה באמצעות דוא"ל vaada@vaada-misgav.org.il 

  למידע ופרטים נוספים

קבלת קהל:

יום שלישי בין השעות: 08:30 - 13:00 ו- 15:00 - 17:00

יום חמישי בין השעות: 08:30 - 13:00

 

מענה טלפוני במחלקת הרישוי בימים ראשון, שני ורביעי 
בין השעות 13:30 - 16:00

 

פגישה עם מהנדס הוועדה והפיקוח יש לתאם מראש 

טלפון: 04-9990102

פקס: 04-9990095

כתובת דוא"ל: vaada@vaada-misgav.org.il


כתובת: פארק תעשיות משגב (תרדיון), רחוב כחול, בית החברה הכלכלית

חדשות

 • קורונה וקבלת קהל

  לאור התפשטות נגיף הקורונה אנו עובדים במתכונת מצומצמת ולכן לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני במשרדי הועדה.
  לפי הודעת מינהל התכנון נעצרה ספירת הימים במערכת רישוי זמין עד להודעה חדשה. נא להתעדכן באתר.

 • ממשק בין רישוי זמין למפי

  מיום 01/11/2019  תחל הוועדה לתו"ב משגב בביצוע הפיילוט "ממשק מפ"י רישוי זמין". לפרטים נוספים

 • 22/02/2015

  ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית – בתכנון כניסה למודול תוכניות בנין עיר

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.