8667

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
משגב

8666
8668
10329
10331
10332
10333
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

קבלת קהל:

יום שלישי בין השעות: 08:30 - 14:00 ו- 16:00 - 18:00

יום חמישי בין השעות: 08:30 - 14:00

 

מענה טלפוני במחלקת הרישוי בימים ראשון, שני ורביעי 
בין השעות 13:30 - 16:00

 

פגישה עם מהנדס הוועדה והפיקוח יש לתאם מראש 

טלפון: 04-9990102

פקס: 04-9990095

              

חדשות

 • 09/06/2015

  החל מ-1/6/15, בעת הגשת בקשה לטופס 4 לאחר סיום עבודות הבניה ופיתוח המגרש, יש להגיש מפת מדידה עדכנית

 • 22/02/2015

  ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית – בתכנון כניסה למודול תוכניות בנין עיר

 • 07/01/2016

  החל מ-1/2/2016 חובה להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין ולפני הגשת בקשה להיתר.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.