הזמנת אישורים לטאבו

* חובה לבחור את סוג הבקשה להעברה/רישום זכויות

בקשה להעברת זכויות עקב מכר

מגורים:
 • הסכם מכר
 • חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
 • תשלום אגרת מידע
 • אישור קולחי משגב בדבר היעדר חובות , מאירה: meira@kmisgav.co.il
קרקע חקלאית:
 • הסכם מכר
 • תשלום אגרת מידע

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

 • הסכם גירושין / פס"ד בית משפט או כל אסמכתא אחרת שבה מופיע הנכס המועבר ופרטי המעביר והמקבל
 • תשלום אגרת מידע
 • אישור קולחי משגב בדבר היעדר חובות , מאירה: meira@kmisgav.co.il

העברה ללא תמורה

 • תצהיר עו"ד או הסכם העברת זכויות ללא תמורה עם פרטי הנכס, המעביר והמקבל. אין תשלום אגרה על העברת נכס ללא תמורה"
 • אם מדובר על נכס ביעוד מגורים - יש לפנות גם לקולחי משגב לקבלת אישור העדר חובות , מאירה: meira@kmisgav.co.il

רישום בטאבו

 • יש להעביר טופס "דרישה לרישום זכויות בלשכת רישום מקרקעין" שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל. על טופס מופיעים פרטי הגוש והחלקה המעודכנים ופרטי בעלי הנכס כולל מספרי תעודת זהות
 • תשלום אגרת מידע
 • אישור קולחי משגב בדבר היעדר חובות , מאירה: meira@kmisgav.co.il

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

בעלי עניין:

פרטי מזמין האישור/המוכר


פרטי מבקש הבקשה

פרטי המוכר זהים לפרטי מבקש הבקשה.


פרטי הקונה

ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: dwf, png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx