הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
ועדת משנה 201901 14/01/2019
רשות רישוי מקומית 2018038 17/12/2018