הוועדה המקומית "משגב" פועלת מ -  20.5.07 כוועדה לפי סעיף 18 ,לחוק התכנון והבנייה כאשר גבולות מרחב התכנון שלה חופפים 
את גבול השיפוט של המועצה האזורית משגב.

הוועדה כוללת רשות מקומית אחת:
מועצה אזורית משגב.

   המועצה האזורית משגב כוללת בתוכה:
 
36 ישובים - קהילתיים, 5 שיתופיים, 6 כפרים בדואים
2 אזורי תעשיה - תרדיון, בר-לב
3 מרכזי שירות ציבוריים - הר שכניה, משגב, הר גילון


 
שטח מרחב התכנון של הועדה: כ- 164,000 דונם.
אוכלוסיה במרחב התכנון: כ- 25,000 נפשות.
 

מיקום הועדה:
פארק תעשיות משגב (תרדיון)

רחוב כחול טלפון: 04-9990102
בניין החכ"ל פקס: 04-9990095
ד.נ. משגב vaada@vaada-misgav.org.il  : e .mail
מיקוד 20174 אינטרנט: www.vaada-misgav.org.il