ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


קבלת קהל:
יום שלישי בין השעות: 8:30-14:00
16:00-18:00
יום חמישי בין השעות: 8:30-14:00 


מענה טלפוני במחלקת הרישוי בימים א', ב', ד' בין השעות 13:30-16:00

פגישה עם מהנדס הועדה והפיקוח יש לקבוע מראש
טלפון: 04-9990102
פקס: 04-9990095


  
  
  
mainpic2

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.