שאלות נפוצות
מתי מתקיימת ישיבת רשות הרישוי (הדנה במתן היתרי בניה) הבאה?

איך משלמים את האגרה ומה לעשות עם השובר?

מהם הטלפונים ושעות הקבלה של: הסוכנות, מנהל מקרקעי ישראל, מועצה אזורית משגב, קולחי משגב, כיבוי אש והג"א?

מי מטפל בכל נושאי הארנונה והיטלי הביוב?

מה הנוהל לקבלת טופס 4 (בקשה לחיבור חשמל/מים/טלפון)?


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
מתי מתקיימת ישיבת רשות הרישוי (הדנה המתן היתרי בניה) הבאה? 
ישיבת רשות הרישוי מתקיימת כל שבוע-שבועיים. תאריך הישיבה אינו ידוע מראש.

מומלץ להגיש בקשה להיתר ולצרף את המסמכים הנלווים כבר בפתיחת התיק (לדוגמא: חישובים סטטיים, טפסים שונים, צילום ת.ז. וצילום מחוזה מנהל מקרקעי ישראל וכו').

חשוב לדעת:
* בקשה להיתר לא תטופל ללא תשלום הפיקדון.
* קישור לדף ייעודי - /media/14529/saf_bakasha.pdf
 
חזרה לתפריט
   

 
איך משלמים את האגרה ומה לעשות עם השובר? 
* את שובר התשלום לפקדון/אגרה מקבלים במשרדנו. ניתן לשלם בכל בנק כולל בבנק הדואר.
   יש להעביר למשרדי הועדה את שובר הפקדון החתום על מנת להיכנס לישיבה. כמו כן יש להעביר את שובר האגרה החתום על מנת לקבל        היתר בניה.
   (פקדון מהווה 20 אחוז מסך האגרה ומשולם בפתיחת התיק. את האגרה משלמים לאחר השלמת התנאים להיתר).
   את השוברים ניתן להעביר גם בפקס ובדוא"ל. 
* ניתן לשלם גם באתר האינטרנט של הועדה באמצעות כרטיס אשראי.
   
חזרה לתפריטמהם הטלפונים ושעות הקבלה של: הסוכנות, מנהל מקרקעי ישראל, מועצה אזורית משגב, קולחי משגב כיבוי אש והא"ג?
הסוכנות היהודית:
המשרדים בכרמיאל נסגרו. יש לפנות למשרדים בת"א.

מנהל מקרקעי ישראל:
073-2548211

מועצה אזורית משגב - מח' הנדסה:
ד.נ. משגב, 20179
טל': 04-9902303
מרכזיית מוא"ז משגב: 04-9902311
*יש לתאם פגישה טלפונית.

קולחי משגב:
א.ת. תרדיון. 04-9990165. פקס: 04-9990139.
קבלת קהל: א', ב', ה' 13:00-9:00. יום ג': 18:00-9:00

הג"א:
ישראל פלד, ד.צ. 02252 צה"ל. 04-6800296.
*יש לתאם הפגישה טלפונית

שרותי כבאות:
רמז 1, ת.ד. 2142 עכו. טל': 04-9956818/9.
ציון אסייג.
קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-8:00.
יום ג' בין השעות 15:00-11:00

חזרה לתפריט מי מטפל בכל נושא הארנונה והיטלי הביוב? 
לשאלות בנושא ארנונה יש לפנות למחלקת הארנונה במוא"ז משגב בטלפון 04-9902041.
נושא היטלי הביוב מטפלת חב' קולחי משגב.
  
חזרה לתפריט
       
 


מה הנוהל לקבלת טופס 4 (בקשה לחיבור חשמל/מים/טלפון)?
ניתן להגיש בקשה לטופס 4 כאשר הבניה הסתיימה בהתאם להיתר ולאחר סילוק המפגעים הבטיחותיים מאתר הבניה.
יש להעביר לאחראית הרישוי המסמכים הבאים:
* טופס בקשה לטופס 4 חתום ע"י המבקשים.
* טופס דיווח עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האדריכל והמהנדס.
* בדיקות בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד/ממ"ק שבוצעו במהלך הבניה בהתאם להסכם עם החברה לבדיקת בטונים.
* אישור מחלקת הנדסה למתן טופס 4.
* אישור חברת קולחי משגב למתן טופס 4. 
* מפת מדידה מעודכנת
עם הגשת הטפסים ובדיקתם נמסרת למפקח הבניה הוראה לבדיקת הבית למתן טופס 4     

חזרה לתפריט