דו"ח פעילות הוועדה

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016 

היתרים

ישיבות

רישוי ומידע

תכניות

תשריטים


דוח פעילות הוועדה בשנים קודמות

דוח פעילות הוועדה לשנת 2015