אודות הוועדה

הוועדה המקומית "משגב" פועלת מ - 20.5.07 כוועדה לפי סעיף 18 ,לחוק התכנון והבנייה כאשר גבולות מרחב התכנון שלה חופפים את גבול השיפוט של המועצה האזורית משגב.

 

הוועדה כוללת רשות מקומית אחת:

מועצה אזורית משגב.

 

המועצה האזורית משגב כוללת בתוכה:

36 יישובים קהילתיים, 5 שיתופיים, 6 כפרים בדואיים.

2 אזורי תעשייה - תרדיון, בר-לב.

3 מרכזי שירות ציבוריים - הר שכניה, משגב, הר גילון.

שטח מרחב התכנון של הוועדה: כ- 164,000 דונם.

אוכלוסיה במרחב התכנון: כ- 25,000 נפשות.

 

מיקום הוועדה:

רחוב כחול, בניין החכ"ל, פארק תעשיות משגב (תרדיון) 

ד.נ. משגב מיקוד 20174.

 

טלפון: 04-9990102

פקס: 04-9990095

 

כתובת מייל: vaada@vaada-misgav.org.il

אתר אינטרנט: www.vaada-misgav.org.il