צוות עובדי הועדה

טלפון בוועדה: 04-9990102
פקס בוועדה: 04-9990095


שם העובד תפקיד שלוחה דוא"ל
לאוניד מליקין מהנדס המועצה   leonid@vaada-misgav.org.il
יפה הרטמן מנהלנית  0 yaffa@vaada-misgav.org.il
סאמיה חסיאן דיב מנהלת רישוי  107 samia@vaada-misgav.org.il
סמר חורי בודקת היתרים  105 summer@vaada-misgav.org.il
לודה מלוטוק בודקת היתרים 106 luda@vaada-misgav.org.il
שגית מלמד מתכננת 102 sagit@vaada-misgav.org.il
אייל נסימי מנהל פיקוח 110 eyal@vaada-misgav.org.il
ז'אק פיאוארה מפקח בניה 111 jack@vaada-misgav.org.il
מתן רוטשילד מפקח בניה 112 matan@vaada-misgav.org.il
טניה מוקריצקי מידע וגביית חובות 104 tanya@vaada-misgav.org.il