קבלת קהל

יום שלישי בין השעות  14:00 - 08:30
                               16:00 - 18:00 
יום חמישי בין השעות  14:00- 08:30 
  
פגישה עם מהנדס הועדה והפיקוח יש לקבוע מראש
טלפון: 04-9990102
פקס: 04-9990095   
  
contact