דוחות שנתיים של פעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2022

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2022

תכניות

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2019

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2019

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2019

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ 2018

היתרים (לרבעון ראשון הכלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

תכניות

תשריטים

ישיבות

נציגים