שאלות נפוצות 

מה הנוהל לקבלת טופס 4 (בקשה לחיבור חשמל/מים/טלפון)?

ניתן להגיש בקשה לטופס 4 כאשר הבניה הסתיימה בהתאם להיתר ולאחר סילוק המפגעים הבטיחותיים מאתר הבניה.
יש להעביר לאגף הרישוי המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לטופס 4 חתום ע"י המבקשים.
  • טופס דיווח עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האדריכל והמהנדס.
  • בדיקות בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד/ממ"ק שבוצעו במהלך הבניה בהתאם להסכם עם החברה לבדיקת בטונים.
  • אישור התקנה ובדיקת מערכת סינון ואוורור בממ"ד.
  • אישור אגף הנדסה למתן טופס 4 (הפניה נעשית ע"י הועדה). דרישות אגף הנדסה: אישור הישוב לקבלת טופס 4, אישור לגבי קירות תמך / מסלעות שתומכים כביש / מגרש - במידה ובוצע על ידי התושב. קישור לטפסים של אגף הנדסה. את הטפסים יש להעביר ישירות לאגף הנדסה.
  • אישור חברת קולחי משגב למתן טופס 4 (הפניה נעשית ע"י הועדה).
  • מפת מדידה מעודכנת לשנה האחרונה, מודפסת ע"ג נייר בקנ"מ 1:250.
  • כל האישורים הנדרשים במסגרת בקרת התכן.

עם הגשת הטפסים ובדיקתם נמסרת למפקח הבניה הוראה לבדיקת הבית למתן טופס 4.    

מתי מתקיימת ישיבת רשות הרישוי (הדנה במתן היתרי בניה) הבאה?

ישיבת רשות הרישוי מתקיימת כל שבוע-שבועיים, תאריך הישיבה אינו ידוע מראש.

חשוב לדעת: בקשה להיתר לא תטופל ללא תשלום הפיקדון.

איך משלמים את האגרה ומה לעשות עם השובר?

את שובר התשלום לפיקדון/אגרה מקבלים במשרדנו. ניתן לשלם בכל בנק כולל בבנק הדואר ובאתר הועדה באמצעות כרטיס אשראי.
יש להעביר למשרדי הוועדה את שובר הפיקדון החתום, כמו כן יש להעביר את שובר האגרה החתום על מנת לקבל היתר בניה. 
(פיקדון מהווה 20 אחוז מסך האגרה ומשולם בפתיחת התיק, את האגרה משלמים לאחר השלמת התנאים להיתר). את השוברים ניתן להעביר גם בפקס ובדוא"ל. 
ניתן להזמין מידע תכנוני ומידע להיתר ולשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי. כמו כן ניתן להזמין אישורים לרישום בפנקס המקרקעין (טאבו).

איך מזמינים מידע תכנוני ומידע להיתר?

ניתן להזמין מידע באתר הועדה:  אפשר להזמין מידע להיתר (להגשה במערכת רישוי זמין בלבד) או מידע תכנוני כללי.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. את אישור התשלום מקבלים בדוא"ל. אם מדובר במידע להיתר יש להעביר את אישור התשלום לעורך הבקשה.


מהם הטלפונים ושעות הקבלה של: רשות מקרקעי ישראל, מועצה אזורית משגב, קולחי משגב כיבוי אש והג"א?

רשות מקרקעי ישראל:
073-2548211

מועצה אזורית משגב - מחלקת הנדסה:
ד.נ. משגב, 20179
טל': 04-9902303
מרכזיית מוא"ז משגב: 04-9902311 

קולחי משגב:
א.ת. תרדיון 04-9990165 פקס: 04-9990139
קבלת קהל: ימים ראשון, שני וחמישי 13:00-9:00. יום שלישי: 18:00-9:00

הג"א:
רס"ן מאירה גרמן, ד.צ. 02252 צה"ל. 04-6800296 יש לתאם פגישה.

שרותי כבאות:

איך מקבלים פטור למרחבים מוגנים?

יש לפנות לפיקוד העורף כדי לקבל פטור למרחבי מוגנים.

מי מטפל בכל נושא הארנונה והיטלי הביוב? 

לשאלות בנושא ארנונה יש לפנות למחלקת הארנונה במוא"ז משגב בטלפון 04-9902041
בנושא היטלי הביוב מטפלת חב' קולחי משגב טלפון: 04-9990165.